Vårt hållbarhetsarbete

Vi jobbar aktivt med hållbarhet, kvalitet och miljöfrågor. För oss handlar det om ISO-certifieringar, ekonomiska aspekter och hur vi ser på våra medarbetare.

Vi är ISO-certifierade enligt ISO-standarder 9001, kvalitet, och 14001, miljö, och vi förbereder oss för en certifiering för ISO 45001, arbetsmiljö. 

Detta innebär att vi jobbar medvetet och aktivt för att ständigt förbättra oss för att möta våra kunders behov.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor